ANDRE

  • Ściernice o spoiwie żywicznym oraz ceramicznym płaskie i kształtowe
  • Osełki oraz segmenty ścierne o spoiwie ceramicznym
  • Ściernice trzpieniowe
  • Tarcze bakelitowe do przecinania i szlifowania

 

 

Lista plików